ขอเชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วม
⚙️การประกวดแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ⚙️
⚙️SRRU Innovation Awards 2023⚙️
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
💜ภายใต้โครงการ SRRU OPEN HOUSE OPEN HEART 2023💚
ฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สุรินทร์
 

Leave a Comment