ข่าว 1809

เรื่อง  ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2562

ด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.  ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สามารถสำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนู “บริการสมาชิก” หัวข้อ “ปฏิทินกิจกรรม” งาน “สัมมนา กบข.เพื่อสมาชิก” ผู้ประสานงานคุณยุภาพร อินทรักษ์ โทรศัพท์. 0-2636-1000 ต่อ 202,531

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment