ข่าว 1728

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ด้วยศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 4 หลักสูตร โดยสามารถสอบถามข้อมูลหรือดาวน์โหลดได้ที่ www.hpdcthailand.comหรือline ID: @lgq3868b หรือโทร 098-2490099,02-0771787

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment