ข่าว 1805

เรื่อง ขอเรียนเสนอศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562

ด้วยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยสามารถส่งแบบฟอร์มและประวัติรูปแบบไฟล์ word มาที่อีเมลล์ graduate@kku.ac.th ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หรือโทรศัพท์. 0-4320-2420

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment