ขอแสดงความยินดีกับ นายธนพล โภคทรัพย์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2564 จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

Leave a Comment