ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับการพิจารณา เป็นนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อรับพระราชทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น ในงาน “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

https://research.srru.ac.th/research/?p=3968

 

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 5 กันยายน 2018

Leave a Comment