ขอแสดงนวามชื่นชมในผลงาน
กับทีมงานคณาจารย์ นำโดย อ.รัติยา ธานี หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ อ.ปฏิวัติ อาสาเสน , อ.วิทวัส สุขชีพ,อ.ทรงศักดิ์ มีสิทธิ และ อ.วีระนันท์ วิบูลย์อรรถ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สุรินทร์ ได้ผ่านการยืนยันการนำเสนอผลงานเข้าร่วมเพื่อจัดแสดง ในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2562 ในผลงาน “การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบสะกดนิ้วมือภาษามือไทย” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019

Leave a Comment