ข่าว 1835

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “เพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม”

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “เพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม” จำนวน 2 รุ่น โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์ www.basd.mua.go.th รุ่นที่ 1 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 และรุ่นที่ 2 ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โทรศัพท์ 0-2610-5324,0-2610-5336

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment