ข่าว 1888

เรื่อง การต่อสัญญาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่และสมัครใหม่

ด้วยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู ได้จัดโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ของบริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโครงการจัดสวัสดิการให้แก่ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและครอบครัว โดยจะดำเนินการจัดสวัสดิการดังกล่าวในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มสวัสดิการ โทรศัพท์. 044-143072

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment