ข่าว 1913

เรื่อง โครงการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2562

ด้วยบริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด เน้นหลักสูตรการฝึกปฏิบัติ สอนสนุก สามารถนำความรู้ ทักษะมาปรับใช้ได้จริงในองค์กร จัดโครงการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้แก่หน่วยงานที่สนใจ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์. 08-6566-5945 และอีเมลล์ Email:peaktraining2013@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment