วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ อาคารยิมเนเซียม

รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู “อภิวาทวันทา บูชาพระคุณครู” ประจำปีการศึกษา 2561 ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมเป็นเกียรติ จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดเพื่อให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ได้ให้ความรู้และสั่งสอนให้ศิษย์ประพฤติอยู่ในศีลธรรม

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.google.com/share/AF1QipNknQeLh9fTpQ7mX3APyOl1vALW7uENRnDke5uauu4n57S7-ahY7Btm_ZcodIDlIw?key=b2JrN1BpNkM0dWszbUVQa0JmYzhzTjZkY0YtbkN3

 

Leave a Comment