คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ในวันที่ วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีคณบดี รองคณะบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนคณาจารย์  ร่วมประชุมในครั้งนี้

 

ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/KMcfqdFzpTZz31fc2

Leave a Comment