การประชุมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ทำบุญเลี้ยงพระถวายเพล) สานสัมพันธ์คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ประจำปี 2564 (ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่) บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นอบอุ่นสุขสันต์วันปีใหม่ ขอให้มีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง

Leave a Comment