ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน 86 รูป ณ บริเวณถนนหน้าหอประชุมใหญ่ จากนั้นได้เคลื่อนขบวนเครื่องราชสักการะจากอาคาร 41 มายังหอประชุมเพื่อร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และทำกิจกรรม จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจโดยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรและนักศึกษา ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล และพืชสมุนไพร


รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipM9vUYef5Y-HdpHn5NrepW-4dGrel_lCMkXmLQyTRVCkgGR7KvjpQPQI1RYZSQh1g?key=dGFiZkQwbzNHSngyMjNkREFxT1EtMTlCZTFIVzln

 

 

Leave a Comment