คณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการเข้าร่วมงานเกษียณ ของ รศ.บัณฑิต ทิพากร ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด รศ.อานนท์ เที่ยงตรง ผศ.กนก โตสุรัตน์ และผู้บริหารเข้าร่วมแสดงมุฐิตาจิต

 

 

 

 

Leave a Comment