วันที่ 19 -20 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ได้จัดอบรมตามโครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อมีงานทำตามแนวทางจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนที่สนใจ

 

 

วันที่ 19 -20 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ได้จัดอบรมตามโครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อมีงานทำตามแนวทางจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ักับนักเรียนที่สนใจ

โพสต์โดย สินรินทร์วิทยา เมื่อ วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2018

Leave a Comment