วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
ดร.สุชาติ ดุมนิล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการนักศึกษา นางศุภกาญ ยืนนาน นายปิยวิทย์ วงษ์มณี นายโปเสก ภาณุรัตน์ และนายแดงน้อย ปูสาเดช ร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน และเปิดบ้านวิชาการ “Open House @Buengboon School” ณ โรงเรียนบึงบูรพ์ ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
 
 
 
 

Leave a Comment