วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ทางคณะนักแสดง งานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ SICE 3 โดยทีมนักแสดงจาก สปป.ลาว เข้าเยี่ยมผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภํฏสุรินทร์

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 30 มกราคม 2019

Leave a Comment