วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ท่าน รศ.ดร. อานนท์ เที่ยงตรง  กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมการจัดทำหลักสูตร ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งให้คำปรีกษาและแนะนำในประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด

จากนั้น เวลา 15.00 น. เดินทางไปเป็นประธาน ประชุมโครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อรับมอบนโยบายด้านวิชาการ ณ ห้องประชุมฉัททันต์

ภาพโดย อ.อภินันทิชัย โจมสติ, นายพา จอกทอง

เรียบเรียงโดย อ.วีระนันต์ วิบูลย์อรรถ

Leave a Comment