“ความสำเร็จหนึ่งที่วัดได้จากผม คือการไปทำงานอย่างมีความสุข”
“การทำงานอย่างมีความสุขถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่เราสร้างเองได้ ด้วยการเลือกมองหาแง่มุมที่ดีของงานที่ทำ และทำในสิ่งนั้นๆ ให้ดีขึ้นๆ ไปอีก วิธีนี้นอกจากจะทำให้คุณทำงานอย่างมีความสุขแล้ว ยังช่วยให้งานออกมามีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
เลือกเรียนสาขาไฟฟ้า เพราะเป็นสาขาที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น และมีขอบเขตอันยิ่งใหญ่ในการแสวงหาโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้นด้วยครับ”

นายไตรภพ อยู่ยืน “มอส”
ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปัจจุบันทำงานอยู่ บริษัท เจตาแบค จำกัด มหาชน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ
ตำแหน่ง Electrical Service Engineer
********************************************************

Leave a Comment