วันที่ 23 พฤสจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดสาธารณสถาน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

Leave a Comment