เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2561 บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เดินไปไปรับนักแสดงชาวต่างชาติเพื่อมาร่วมแสดงในงาน เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2561 (Surin International Cultural Exchange) หรือ SICE 2nd ระหว่างวันที่ 25 – 31 มกราคม 2561

สำหรับปีนี้มีนักแสดงเข้าร่วมแสดง 16 ทีม จาก 14 ประเทศ และมีนักแสดงกว่า 300 ชีวิต ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย (มณีปุระและเดลี) บังกลาเทศ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม เม็กซิโก รัสเซีย อิตาลี (ทรุยลี่และซาร์ดิเนีย) อิสราเอล โปแลนด์ และประเทศไทย มาร่วมแสดงเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมของแต่ละประเทศและสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าชมงาน

 

Leave a Comment