ประกาศการรับสมัครนักศึกษาผู้มีผลงานดีหรือความสามารถดีเด่นเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมทางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
ลิงค์ประกาศ https://1th.me/Q8NBn
กรอกข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์ http://scholarships.srru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 4 – 18 มิถุนายน 2564 แนบไฟล์ผลงานเป็นไฟล์ PDF ลงในเว็บไซต์ พิมพ์เอกสารการสมัคร
ส่งคำร้องและหลักฐานการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมทางการศึกษา ได้ที่สำนักงานคณะทุกคณะ หรือกองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564
สอบถามเพิ่มเติม 044-514-606 ต่อ 23

Leave a Comment