ประกาศ 233-197

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 197/2562

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 10 อัตรา สมัครด้วยตนเองในระหว่างวันที่ 6-26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น.  (เว้นวันหยุดราชการ) ที่กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment