รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีฯ ประธานที่ประชุม นำโดย นายจิรวัฒน์ รักการ รองบริหารฝ่ายบริหาร พร้อมฝ่ายประชาสัมพันธ์และงานแนะแนวคณะฯ ร่วมปรึกษาหารือ วางแผนหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบในส่วนปีที่ผ่านมา ในการประชาสัมพันธ์คณะฯ ที่ทันท่วงที ทันเหตุการณ์ และเป็นที่กว้างขวาง โดยเข้าพบเพื่อให้กำลังใจและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

 

.

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2018

Leave a Comment