📣ประชาสัมพันธ์ “การทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
🎯ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)🎯
📍ติดต่อรับใบสมัครได้ที่สาขาวิชา หรือสำนักงานคณบดี ชั้น 5📍

Leave a Comment