ประชาสัมพันธ์ 1737

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร จำนวน 5 ฉบับ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้เว็บไซต์ www.mua.go.th หรือโทรศัพท์ 0-2610-5279

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment