ประชาสัมพันธ์ 1780

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาหัวหน้างาน (หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น)”

ด้วยกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการ “พัฒนาหัวหน้างาน (หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น)” ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปางอุบล โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก สามารถดูรายละเอียดและกรอกเอกสารใบสมัครเข้ารับการอบรม ทาง E-mail : Chonticha.kh@psru.ac.thตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 โทรศัพท์

0-5526-7093

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment