ประชาสัมพันธ์ 2154

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา สอบถามข้อมูลได้ที่ กองบริหารงานบุคคล โทร. (044) 009009 ต่อ 9521,1503

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment