ประชาสัมพันธ์ 2900

เรื่อง ขอเชิญชวนบริจาคเงินร่วมสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2562 ไปถวาย ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 โปรดส่งปัจจัยโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี กองทุนกฐินพระราชทาน เลขที่บัญชี 147-1-03762-2 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ขอให้ท่านส่งข้อมูลให้กองคลังพร้อมหลักฐานการโอนเงิน ทางโทรสารหมายเลข 02-9829751

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment