ประชาสัมพันธ์ 2933

เรื่อง ขอส่งประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอส่งประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท  กองบริการการศึกษา โทรศัพท์. 02-7273370

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment