ประชาสัมพันธ์ 2934

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประจำปี ครั้งที่ 31 สวสท.62

ด้วยสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)  จะจัดให้มีการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประจำปี ครั้งที่ 31 สวสท.62 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกจากหลายๆ สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ เศรษฐกร นิติกร ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้เห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประจำปี ครั้งที่ 31 สวสท.62 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562       ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment