วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดยอาจารย์อิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมการดำเนินงานพัฒนาระบบกิจกรรมนักศึกษาให้มีความทันสมัยและสะดวกในการใช้งานด้านระบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36

 

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2018

Leave a Comment