รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีฯ ประธานที่ประชุมการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องคณบดี ชั้น 5 อาคาร 36

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2019

Leave a Comment