วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 36 เวลา 13.30 น.

 

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 36 เวลา 13.30 น.

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2018

 

Leave a Comment