วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประขุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2018

https://photos.google.com/share/AF1QipMQOEWtSIXu3Cqg2PtZRuMILmf1PhcTtPLq16VbGV_6WHAi5JtH1xTOq_6DyoYYuA?key=QmtrRmlxOUE2NmlyNFZtRkUwZ3kweTMwM0NzeGhR

Leave a Comment