วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2562

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019

Leave a Comment