คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วาระพิเศษ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 36 วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2019

Leave a Comment