คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 11.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 36 โดยมีรองศาสตราจารย์ยุพดี สินมาก เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019

Leave a Comment