คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561
รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานที่ประชุมปิดภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมคณาจารย์ บุคลากร คณะฯ ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.30น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 36
ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/VBZnn3WXMFzsgzbV9

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 20 มีนาคม 2019

Leave a Comment