ประชุมยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีฯ ประธานที่ประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงการดำเนินการแต่ละกิจกรรมเพื่อทำการลงพื้นที่แจ้งกิจกรรมที่จะดำเนินการแก่ชุมชน

ในวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 14.00น.

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2019

Leave a Comment