เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 61 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี ผศ.ยุพดี สินมาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานที่ประชุม พร้อมตัวแทนสาขาวิชา ทั้ง 8 สาขาวิชา และบุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชุมหารือการออกบริการวิชาการและแนะแนวหลักสูตรระยะสั้นพร้อมประชาสัมพันธ์คณะฯและสาขาวิชา ณ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 พร้อมดำเนินการโดยเร่งดวนต่อไป

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2018

Leave a Comment