วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิศัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี สินมาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และตัวแทนสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมหารือและเตรียมความพร้อม โครงการ “ลงนามข้อตกลง (MOU) ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ สพฐ.33” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะมนุษศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 11 กันยายน 2018

Leave a Comment