วันที่ 28 กันยายน 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1-3 ตุลาคม 2561 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และโรงเรียนจารย์วิทยาคาร

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2018

Leave a Comment