วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการอบรพัฒนาทักษะทางความรู้และอาชีพ ภายใต้โครงการความร่วมมือคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ซึ่งจะดำเนินการอบรมในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 นี้ ณ โรงเรียนรามวิทยาราชมังคลาพิเษก

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2018

Leave a Comment