วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานที่ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร 36

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019

Leave a Comment