วันที่ 6 ก.ย. 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36 รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดี ประธาน ผศ.ยุพดี สินมาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 และสรุปแบ่งภาระงานโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ถ่ายภาพ:อนุวัฒน์ เปพาทย์ รายงาน:นลินี พฤฒิพันธ์พิศุทธ์

 

 

 

วันที่ 6 ก.ย. 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36 รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดี ประธาน ผศ.ยุพดี สินมาก…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 5 กันยายน 2018

Leave a Comment