ประชุมเตรียมความพร้อมหลักสูตรระยะสั้น สหวิทยาเขต 8
รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีฯ ประธานที่ประชุมการเตรียมความพร้อมชี้แจงรายละเอียดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น สหวิทยาเขต 8 ในระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา และ ในระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก อ.สังขะ (ตามกำหนดการแนบภาพ)

ในวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น.

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2019

Leave a Comment