วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. บุคลากรคณะ ผู้มีส่วนร่วม ประชุมเตรียมความพร้อมแบ่งหน้าที่การอบรมหลักสูตรระยะสั้น สพม.33

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2018

Leave a Comment