รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานที่ประชุม พร้อมคณาจารย์เข้าประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเลือกผู้บริหารหรือผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะเป็นกรรมการสภาวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑ ท่าน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 36 มรภ.สุรินทร์

 

นายอนุวัฒน์ เปพาทย์ : ภาพ
นางสาวนลินี พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ : รายงาน

รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานที่ประชุม พร้อมคณาจารย์เข้าประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2018

Leave a Comment